Main Menu

 

Key Concepts

 

Голяма част от успеха на даден продукт на пазара зависи от начина по който е представен на клиента - Предлагаме дизайн и изработка на опаковки за продукти, опаковъчни кутии, картонени кутии за продукти, подаръчни хартиени торбички, найлонови торбички.

ЗА ЕКСПРЕСНА ОФЕРТА - тел.: 02/ 9461650; GSM: 0889 222865 или използвайте контактната форма  ТУК


ДИЗАЙН И ИЗРАБОТКА НА ОПАКОВКИ, ОПАКОВЪЧНИ ПРОДУКТОВИ КУТИИ

 

Предлагаме Ви ориги-нален дизайн на опа-ковки за продукти, из-работване на опаков-ки, картонени кутии от велпапе за продукти с оригинален дизайн и формат.

 

 

 

 

ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНИ ХАРТИЕНИ, НАЙЛОНОВИ ТОРБИЧКИ

 

 

Предлагаме изработване и печат на хартиени, най-лонови и други рекламни торбички. Можете да използвате рекламните торбички като допълни-телна имиджова реклама при подаряване на рек-ламни новогодишни сувенири, при участие на професионални изложе-ния, или при продажба на фирмени продукти. Рек-ламните торбички пред-лагат изключително доб-ра видимост на реклам-ното послание и са практични, като могат да се използват много-кратно.

 

При интерес за дизайн, предпечат и изработка на опаковки, кутии за продукти, хартиени и найлонови торбички, моля използвайте формата за контакт тук или се обърнете към наши сътрудници на следните координати.

 
Banner